Zerdaçal

Araştırmalar, zerdeçalın aktif maddesi olan kurkuminin sağlık üzerindeki etkilerine  odaklanmıştır. Klinik çalışmalar, kurkuminin antiinflamatuar özelliklere sahip olduğun ve güçlü bir antioksidan görevi gördüğünü göstermiştir.

Önerilenler